711 Harce z mapą

711 Harce z mapą

Harce z mapą to pozycja przeznaczona zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych w trudnej sztuce orientacji w terenie. Pierwszych wprowadzi w jej tajniki, dla drugich będzie znakomitym źródłem utrwalenia dotychczas zdobytej wiedzy.

W poszczególnych rozdziałach przedstawione są podstawowe pojęcia związane z terenoznawstwem, mapy topograficzne, sposoby orientowania się w terenie z mapą i bez, metody wyznaczania kierunków, dokonywanie pomiarów w terenie, sposoby tworzenia szkiców oraz coraz powszechniejszy system GPS.

Prosty, zrozumiały dla każdego język, przejrzysty układ tekstu, liczne rysunki ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie czynią pozycję tę naprawdę wartościową i przystępną nawet dla całkowitych laików. Skorowidz rzeczowy pozwala na łatwe odszukanie interesującego nas tematu.

Pozycja ta odpowie na prawie każde pytanie, a fakt, że wszystko co potrzebne do sprawnej orientacji w terenie zawarte jest w jednej książce, pozwala na zrezygnowanie z wielu opracowań w których poszczególne tematy potraktowane są skrótowo.

Książka zawiera barwną wkładkę przedstawiającą znaki topograficzne.

Spis treści

1. Teren, jego właściwości i najprostsze sposoby pomiarów
     1.1. Ogólne określenia i pojęcia
     1.2. Rzeźba terenu i jej typowe formy
     1.3. Zasadnicze rodzaje terenu i jego właściwości
     1.4. Istota i sposoby studiowania terenu
2. Mapy topograficzne
     2.1. Plan i mapa
     2.2. Podział map na arkusze
     2.3. Skala mapy i pomiar odległości na mapach
3. Treść map topograficznych
     3.1. Znaki umowne przedmiotów terenowych
     3.2. Rodzaje umownych znaków topograficznych
     3.3. Znaki umowne osiedli, obiektów przemysłowych i gospodarczych
4. Sposoby przedstawiania rzeźby terenu na mapach topograficznych
     4.1. Wymagania stawiane sposobom przedstawiania rzeźby terenu na mapach
     4.2. Istota przedstawienia rzeźby terenu za pomocą warstwic
     4.3. Różne typy rzeźby terenu na mapie
     4.4. Ogólne zasady czytania rzeźby terenu na mapie
5. Studiowanie terenu na podstawie map topograficznych
     5.1. Ogólne zasady czytania mapy
     5.2. Przygotowanie mapy do pracy
6. Orientowanie się bez mapy i marsz według azymutu
     6.1. Orientowanie się za pomocą busoli
     6.2. Orientowanie się według ciał niebieskich i niektórych cech przedmiotów terenowych
7. Orientowanie się w terenie według mapy
8. Najprostsze sposoby wykonywania pomiarów w terenie
     8.1. Określenie odległości
     8.2. Pomiar wysokości przedmiotów terenowych
     8.3. Pomiar nachylenia terenu eklimetrem
     8.4. Pomiar szerokości rzeki
     8.5. Pomiar prędkości prądu rzeki
9. Szkice
10. Zachowanie się przy zbłądzeniu i zgubieniu się
     10.1. Zachowanie się przy zbłądzeniu
     10.2. Zasady zachowania się przy zgubieniu
     10.3. Zachowanie się w sytuacjach krytycznych
11. Globalny System Pozycyjny (GPS)
Skorowidz
Skróty objaśniające

Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.

Uwaga!

Krąg Instruktorski Poczta Harcerska Szczecin II informuje, że z dniem 18 września 2019 r. sprzedaż detaliczna w naszym sklepie internetowym zostaje zakończonaNadal będzie moża przeglądać tutaj bieżącą ofertę wydawniczą.


Wszyscy członkowie Kręgu Instruktorskiego Poczta Harcerska Szczecin II są instruktorami ZHP pełniącymi różne funkcje na wszystkich szczeblach naszej organizacji, wspierającymi pracę środowiska poprzez pracę w Kręgu i pracują również jako wolontariusze przy tworzeniu naszych wydawnictw. Obsługa sprzedaży detalicznej przekracza obecnie nasze możliwości organizacyjne, dlatego z niej rezygnujemy, kładąc nacisk na pracę instruktorską i tworzenie wydawnictw dla harcerzy.

 

Nasze wydawnictwa można zakupić w niżej wymienionych sklepach:

 

Odbiorców hurtowych w sprawie zamówień prosimy o kontakt mailowy.

Czuwaj!

Komenda Kręgu Instruktorskiego Poczta Harcerska Szczecin II