O nas

Pocztę Harcerską Szczecin II tworzy grono instruktorów, wędrowników i sympatyków ZHP. Od ponad 30 lat pełnimy służbę, organizując harcerskie imprezy: biwaki, rajdy – w tym Ogólnopolski Rajd „Gryf”, obozy hufca, zgrupowania hufców miejskich. Obsługiwaliśmy centralne imprezy Związku: PZHS, SAS, LAS, Wędrowniczą Watrę, Zlot Grunwaldzki oraz – co jest dla nas szczególnym wyróżnieniem – powierzano nam organizację Harcerskiej Poczty Polowej na kolejnych Zlotach Harcerstwa Polskiego: Zegrze 1995, Gniezno 2000, Kielce 2007 oraz Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Krakowie (2010). Od początku gramy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jako środowisko aktywnie działamy w Hufcu Szczecin, macierzystej chorągwi oraz swojej pocztowej specjalności, pełniąc powierzone z wyboru i mianowania funkcje instruktorskie. Inspirujemy tworzenie nowych środowisk zuchowych i harcerskich, szkolimy i pomagamy młodym drużynowym w ich bieżącej pracy.

Działalność wydawnicza jest naszym drugim polem harcerskiej służby. Tworząc nowe publikacje, kierujemy się zawsze tą samą zasadą: mają one poszerzać wiedzę i inspirować do działania, pomagać w bieżącej pracy harcerskiej oraz promować harcerstwo na zewnątrz.

Nasze wydawnictwa są tworzone przez harcerzy dla harcerzy, mają harcerską „duszę” – stąd cieszą się tak dużą popularnością. Wiele spośród nich powstaje w ramach prób na stopnie instruktorskie i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowisk.

Przedstawiając naszą ofertę, liczymy na współpracę, życzliwe uwagi, sugestie i propozycje nowych wydawnictw.

Krąg Instruktorski Poczta Harcerska Szczecin II
71-431 Szczecin, ul. M. Ogińskiego 15
poczta@zhp.inet.pl


Uwaga!

Krąg Instruktorski Poczta Harcerska Szczecin II informuje, że z dniem 18 września 2019 r. sprzedaż detaliczna w naszym sklepie internetowym zostaje zakończonaNadal będzie moża przeglądać tutaj bieżącą ofertę wydawniczą.


Wszyscy członkowie Kręgu Instruktorskiego Poczta Harcerska Szczecin II są instruktorami ZHP pełniącymi różne funkcje na wszystkich szczeblach naszej organizacji, wspierającymi pracę środowiska poprzez pracę w Kręgu i pracują również jako wolontariusze przy tworzeniu naszych wydawnictw. Obsługa sprzedaży detalicznej przekracza obecnie nasze możliwości organizacyjne, dlatego z niej rezygnujemy, kładąc nacisk na pracę instruktorską i tworzenie wydawnictw dla harcerzy.

 

Nasze wydawnictwa można zakupić w niżej wymienionych sklepach:

 

Odbiorców hurtowych w sprawie zamówień prosimy o kontakt mailowy.

Czuwaj!

Komenda Kręgu Instruktorskiego Poczta Harcerska Szczecin II